Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån068vm , 2480gravån068vm Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-24 Stoppdatum 2003-09-24
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: