Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån022vm , 2480gravån022vm Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-26 Stoppdatum 1994-08-26
Mängd (ton): 11,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: