Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb018vm , 2480brännb018vm Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-29 Stoppdatum 1994-08-29
Mängd (ton): 14,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: