Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger009vm , 2480deger009vm Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-30 Stoppdatum 2001-09-30
Mängd (ton): 14,25 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: