Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm115vm , 2480klappm115vm Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-20 Stoppdatum 2004-08-20
Mängd (ton): 7,16 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: