Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hemsjön 424, 07VM424 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-01 Stoppdatum 2007-12-02
Mängd (ton): 47,40 Kostnad totalt: 56487
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: