Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hemsjön 424, 07VM424 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-20 Stoppdatum 2000-03-20
Mängd (ton): 34,56 Kostnad totalt: 25262
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: