Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 441, 07VM441 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-13 Stoppdatum 2010-02-13
Mängd (ton): 12,82 Kostnad totalt: 15768
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: