Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk039vm , 2482holk039vm Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-31 Stoppdatum 1997-08-31
Mängd (ton): 2,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: