Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk027vm , 2482holk027vm Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-03 Stoppdatum 2003-10-03
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: