Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-03 Stoppdatum 2013-07-03
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: