Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BUTJÄRN, 664397 129404 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-24 Stoppdatum 2013-06-24
Mängd (ton): 13,02 Kostnad totalt: 11079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: