Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRESJÖN, 17VTM37 405a 4a Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-10 Stoppdatum 2013-09-10
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 1624
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: