Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 2 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-06 Stoppdatum 2013-09-06
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 5813
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: