Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA GÅRDSJÖN, 668826 135487 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-30 Stoppdatum 2013-07-30
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 16600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: