Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA HARASJÖN, 667993 136808 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-20 Stoppdatum 2013-08-20
Mängd (ton): 75,61 Kostnad totalt: 62756
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: