Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-30 Stoppdatum 2013-07-30
Mängd (ton): 34,27 Kostnad totalt: 28446
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: