Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYTTJÄRNEN, 665966 139598 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-07 Stoppdatum 2013-11-07
Mängd (ton): 9,81 Kostnad totalt: 8142
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: