Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-07 Stoppdatum 2001-04-07
Mängd (ton): 5,78 Kostnad totalt: 4243
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: