Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-14 Stoppdatum 2013-07-14
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5909
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: