Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-12 Stoppdatum 2013-07-12
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2951
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: