Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019001, 06VAT019001 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-20 Stoppdatum 2005-08-20
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: