Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNSJÖN, 639169153664 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-12 Stoppdatum 2013-03-12
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 6902
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: