Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-04-05 Stoppdatum 2006-04-05
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 11238
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: