Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-15 Stoppdatum 2013-09-15
Mängd (ton): 13,69 Kostnad totalt: 18929
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: