Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån022vm , 2480gravån022vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-29 Stoppdatum 2013-11-29
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3771
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: