Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån036vm , 2480gravån036vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-29 Stoppdatum 2013-11-29
Mängd (ton): 11,43 Kostnad totalt: 21685
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: