Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj076vm , 2480gärssj076vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-22 Stoppdatum 2013-11-22
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 9428
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: