Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä017vm , 2480idebä017vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-17 Stoppdatum 2013-11-17
Mängd (ton): 6,65 Kostnad totalt: 12634
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: