Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä021vm , 2480idebä021vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-17 Stoppdatum 2013-11-17
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5657
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: