Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm136vm , 2480klappm136vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-20 Stoppdatum 2013-11-20
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7731
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: