Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb035vm , 2482malb035vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-23 Stoppdatum 2013-10-23
Mängd (ton): 25,34 Kostnad totalt: 49199
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: