Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär063vm , 2482tvär063vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-21 Stoppdatum 2013-10-21
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5788
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: