Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRTRÄSKET , 717870-171521 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-29 Stoppdatum 2013-10-29
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 3473
Kalkmedel: Dolomit <0,1 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: