Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-14 Stoppdatum 2013-08-14
Mängd (ton): 20,51 Kostnad totalt: 28386
Kalkmedel: Dolomit <0,1 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: