Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab293vm , 2403gravab293vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-05 Stoppdatum 2013-12-05
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3690
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: