Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss026vm , 2409tryss026vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-30 Stoppdatum 2013-10-30
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3859
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: