Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BÄSTEN, 6706750-1464250-Sjö Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-22 Stoppdatum 2013-09-22
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 10400
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: