Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-14 Stoppdatum 2013-08-14
Mängd (ton): 29,97 Kostnad totalt: 121888
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: