Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSJÖN, 626682 143460 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-11 Stoppdatum 2009-03-11
Mängd (ton): 9,68 Kostnad totalt: 10482
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: