Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄDDEGYL, 627010 142360 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-21 Stoppdatum 2009-12-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3021
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: