Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-04 Stoppdatum 1998-10-04
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: