Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-08 Stoppdatum 1999-11-08
Mängd (ton): 7,89 Kostnad totalt: 5846
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: