Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-24 Stoppdatum 2000-02-24
Mängd (ton): 8,96 Kostnad totalt: 6755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: