Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-12 Stoppdatum 2007-04-12
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt: 8394
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: