Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-22 Stoppdatum 2003-10-22
Mängd (ton): 69,99 Kostnad totalt: 39829
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: