Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-18 Stoppdatum 2008-10-18
Mängd (ton): 50,40 Kostnad totalt: 37299
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: