Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-04 Stoppdatum 2010-11-04
Mängd (ton): 49,60 Kostnad totalt: 38879
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: