Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-04-26 Stoppdatum 2000-04-26
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt: 11552
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: