Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-23 Stoppdatum 2002-04-25
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 10948
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: